RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszły w życie 25.05.2018.

Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MTD Express, z siedzibą w Wojciechowicach 27-532; Mikułowice 3, NIP 8631587800 zwana dalej „Przewoźnikiem”. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności to ul. Pogodna 67; Sandomierz 27-600.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:

1) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów na usługi oferowane przez Przewoźnika.

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:  

 - Pracownicy Przewoźnika w celu wykonywania obowiązków służbowych,

 - Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne,

 - Firmy kurierskie, Poczta Polska S.A.,

 - Kancelarie prawne,

 - Biuro rachunkowe 

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 - dostęp do danych  

 - sprostowania lub przenoszenia danych  

 - usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych  

 - wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:  

1) Czas jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych  

2) Okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego wskazanego w obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zleconych usług transportowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w związku z przysługującymi Państwu prawami jest możliwy pod adresem mailowym: rodo@mtdexpress.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.